ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/11/1976

אגרת בית משפט לפי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976; אשור אגרות; תיקון תקנות בית משפט (אגרות), התשל"ו-1976; תקנות בדבר אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף, לפי חוק נירות ערך, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים