ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/11/1976

אי תשלום מסים על ידי חלק מאזרחי ישראל הגרים בירושלים; המלצות ועדת המשנה לעניין ביטוח רכב; חוק נכי רדיפות הנאצים - תיקון נוסח; שינויים בתקציב לשנת 1976, שימוש ברזרבות לשנת 1976; שימוש בעודפי תקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים