ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/11/1976

חברת החשמל - אישור השקעה לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות; מימון ממקורות חוץ לרכישת ציוד ושירותים להקמת תחנת הכוח ליד חדרה - ערבות המדינה ופטור ממס על מריבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים