ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/11/1976

צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסה מריבית על תעודות השתתפות הוללים) (תיקון), התשל"ז-1976; שאילתה של חבר-הכנסת אפרת בעניין העלאת מחיר העיתונים; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון), התשל"ז-1976; תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בשל הוצאות רפואיות מיוחדות), התשל"ז-1976; תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשל"ז- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים