ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/10/1976

אישור השקעה בחברה הכלכלית לירושלים בע"מ; אישור השקעה בחברת "שירותי נפט" בע"מ; אישור השקעה במניות חברת חיפושי נפט (השקעות) בע"מ; אישור צווים; חוק עידוד החיסכון- איגרות חוב של מנפיקים שונים; חוק עידוד החיסכון - שטרי הון של בנק המזרחי המאוחד בע"מ; רכישת מניות של חברות ממשלתיות - אישור השקעה; תכנית החיסכון "עוז צמוד ומשולב" של הבנק הבינלאומי הראשון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים