ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/10/1976

גביית מסים בשנת הכספים 1976; חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של אגרות -חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ- (סדרות 43 ו-44)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים