ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/09/1976

חוק הרשות הלאומית לאנרגיה, התשל"ו-1976; שינויים בתקציב לשנת 1976- (תקציב פיתוח) (מכתב הממונה על התקציבים ש. שירן מס' 66)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים