ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/09/1976

חוק רשות לאומית לאנרגיה; צו מס הבולים על מסמכים (הוספת פטור בתוספת ב' לחוק), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים