ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/09/1976

אישור נכסים בני ביטוח; הוראת מס בולים (סכום מקסימלי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשל"ו-1976; מכונית לרב הראשי לשעבר; פטור מוסדות ממס עזבון; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו הריבית (שינוי שיעורים) (תיקון), התשל"ו-1976; צו מס הכנסה (הארכת התחולה של הטבח מיוחדת), התשל"ו-1976; צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות (תיקון), התשל"ו-1976; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); צוי מס רכוש וקרן פיצויים (חברת מנו נתיבי ים בע"מ וחברת סיטרייד בע"מ) (פטור בשל נכס שנפגע מחמת גורמים טבעיים), התשל"ו-

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים