ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/09/1976

דמי ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי רחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל"ו-1976; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס) תכנית החיסכון "עוז צמוד ומשולב" של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים