ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/09/1976

דין וחשבון נגיד בנק ישראל על עלית אמצעי התשלום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים