ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/09/1976

הצעת תיקון בתקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974; חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 - כללים בדבר מינוי רואי-חשבון ושכרם; חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 תקנות בדבר נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות- תוספת שניה (תקנה 6) אגרות; חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 - תקנות בדבר אגרות רישוי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים