ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/09/1976

ביצוע התקציב לשנת הכספים 1976; החלטות ועדת משנה בעניין משכורת שופטים; ערבות מטעם המדינה- צים חברת השייט לישראל בע"מ; ערבות מטעם המדינה לפריקשן מטריאלס קורפ בע"מ וקרמיק קסטינג קורפ בע"מ; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי) (תיקון), התשל"ו-1976; תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים