ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/08/1976

אגרה על רישיונות נהיגה; אגרת חניה בנמל-התעופה בן-גוריון; אישור התקנות בדבר העלאת אגרות שירותי התיירות; הצעות לסדר היום; הצעת החלטה להעלאת שיעורי אגרות לגבי שירותי משרד התחבורה; חוק לתיקון ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי); עליה באגרות מועצת רואי חשבון; פקודת התעבורה - תקנות לביצוע הפקודה; תקנות הספנות (יצאים) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים