ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/08/1976

החלטה בדבר תיקון טעות בחוק מלווה חסכון, התשל"ו-1976; העלאת תעריפים בשירותי הדואר; חוק מלוות חסכון, התשל"ו-1976; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); שינויים, שימוש ברזרבה בתקציב לשנת 1976 שימוש בעודפי תקציב משנת 1975; תכנית "חסכון רכב" של בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ; תעריפי שיחות טלפון עם איי סיישל; תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 1976/7

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים