ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/08/1976

מתן ערבות מטעם המדינה לקשקו חברה להנדסת מתכת בע"מ; ערבות מטעם המדינה לבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ; ערבות מטעם המדינה לדוד אשכנזי בית שאן בע"מ; ערבות מטעם המדינה לכימיקלים ופוספטים בע"מ; ערבות מטעם המדינה לפריקשן מטריאלס קורפ. בע"מ וקרמיק קסטינג קורפ בע"מ; פיתוח מקורות אנרגיה; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); אמיסיות של חברת פ. י. ב. י אחזקות בע"מ (100. 85 ו-25 מליון); שאלות והצעות לסדר היום; תנאים ומועדי הפירעון שיחולו על יתרות המקדמות לפי חוקי המקדמות לפי חוקי המקדמות; תעריפי שיחות טלפ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים