ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/08/1976

בנק לפיתוח תעשייה - אישור השקעה; ועדת משנה לחוק התקציב; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשל"ו-1976; שימוש בעודפי תקציב משנת 1975 בשנת 1976 מכתב יו"ר הכנסת מיום כ"ח בתמוז, התשל"ו (26.07.76); תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים