ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/07/1976

דמי ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 (מכ' שר האוצר) מ - 21/07/76); הצורך בחסכון במשרדי הממשלה ומניעת בזבוזים - הצעה לסדר היום של ח"כ יוסף תמיר; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב צמודות לדולר בשעור של 70% - מכ' הממונה על המימון ושוק ההון, ח. שטסל, מ - 26/07/76); חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של "דלק". חברת הדלק הישראלית בע"מ - (מכ' הממונה על המימון ושוק ההון, ח. שטסל, מ - 19/07/76); חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מירב בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ (סדרה 2

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים