ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/07/1976

בנק למלאכה-אישור השקעה; העלאת תעריפים בשירותי הדואר עקב הטלת מס ערך מוסף והפיחותים הזוחלים; הצעת תעריפים להמרות קווים ישירים; הקמת חברת ביטוח "אריאל"; שינויים בתקציב לשנת 1976; תכנית ההמורים בכדורגל-קביעת סכום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים