ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/07/1976

החלטת הממשלה על התמדת שער החליפין של הלירה הישראלית לסל מטבעות; חוק מס יבוא שירותים, התשל"ו -1976-צו בדבר תיקון התוספת הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים