ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/07/1976

חוק לעידוד השקעות הון; צו מס קניה על טובין (הטלת מס על מלאי); צו מס קניה על סחורות ושיעורו (תיקון מס' 19); צו שעת חירום (שיעור תשלומי חובה ) (זיתים) (תיקון מס' 2), התשל"ו - 1976; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 28); צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 23); צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 24, 25); קרן השתלמות לשופטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים