ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/07/1976

הצעת חוק חוזים ממשלתיים; פנייה לקביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות- "יד-טבנקין" - (מכ' שר האוצר מ-21.05.76); פנייה לקביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות- "קרן אדית וישראל פולק" - (מכ' שר האוצר מ-24.06.76); פנייה לקביעת מוסדות לעניין פטור ממס עזבון - "בני ברית, לשכת הגליל הגדולה לישראל מס' י"ד": "תנועה להפצת תורה ביישובים החדשים" (מכ' שר האוצר מ14.06.76); פנייה לקביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות- "קרן הוכשטיין- תל"ת" - (מכ' שר האוצר מ-27.05.76); פנייה לתשלום פיצויים בגין נזקי מלחמה לקיבוץ נאות הגולן-

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים