ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/07/1976

חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של החברה להשקעות של אוצר החייל בע"מ; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברת תשתית; ערבות המדינה - המועצה לייצור ולשיווק של טבק גלמי בע"מ; ערבות המדינה - הרמה ארי טייפ בע"מ; ערבות המדינה - כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים