ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/07/1976

חוק לעידוד השקעות הון (המשך הדיון); חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1954 (תיקון), התשל"ו-1976 הצעת חה"כ משה ב. נסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים