ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/07/1976

חקו לעידוד השקעות הון (תיקון מס 14), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים