ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/07/1976

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14), התשל"ו - 1976 - (דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים