ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/06/1976

הלוואות עומדות לפיתוח: א. חברה לפיתוח חוף ים המלח - חבל סדום וערד ב. חברה לפיתוח יפו העתיקה ג. חברה לפיתוח עכו העתיקה. (מכתב החשב הכללי מ-י"ז בסיון, התשל"ו - 15.06.76); אישור השקעה - (א) החברה הכלכלית לירושלים בע"מ; (ב) ערך תעשיות כימיות בע"מ; (ג) ממ"ן מסוף מטענים, נמל התעופה בן-גוריון; אישור השקעה - בחברה לפיתוח חוף אילת בחברת "אחרים" (מכ' של החשב הכללי מ-כה" בסיון, התשל"ו -23.06.76); אישור השקעה - חברת החשמל (הלוואה של 550 מיליון ל"י); בנק למלאכה - אישור השקעה; החברה לפיתוח מפעלי תיירות - אישו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים