ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/06/1976

בקשה לאישור נכס בר ביטוח - בית מלאכה בקרית ארבע שבבעלות חברת אבן חפץ בע"מ; בקשה לאישור נכסי חוץ ישראלים כברי ביטוח אכסנית הנוער באופירה; הוזלת תעריפי שיחות הטלפון הבין לאומיות עם פורטוגל; היתר עפ"י סעיף 38 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים לתשלום פיצויים למר עוידאת סעיד בן מחמד מרמת הגולן; הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1975; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 3), התשכ"ג-1963; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק נכסי נפקדים (פיצויים) (תיקון), התשל"ו-1976; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים