ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/06/1976

חוק מס ערך מוסף - צו בדבר תחילתו של החוק לגבי מוסד כספי; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 - צו בדבר שיעור המס על עסקה ועל ייבוא טובין; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - צו בדבר שיעור המס על מוסד כספי ועל מלכ"ר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים