ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/06/1976

הבטחת משכורת השופטים (מס' 2) (תיקון), התשל"ו - 1976; החלטה בדבר אישור תוספת הוראות לתוספת ראשונה לחוק הריבית (שנוי שיעורים), התשל"ג - 1972; החלטה בעניין שכרם של שרים וסגני שרים; חוק מס קניה (סחורות ושירותים) (תיקון מס' 6), התשל"ו - 1976; צו מס קניה על שירותים ושיעורו (תיקון), התשל"ו-1976 (בריכות שחיה, השכרת רכב לתיירים); תיקוני טעויות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 24), התשל"ו-1976 ובחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון), התשל"ו; תשלומים של המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים