ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/06/1976

חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 2) - הצעת חוק פרטית של חה"כ מ. נסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים