ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/06/1976

חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של 1) לקט חברה למימון של בנק לאומי בע"מ, סדרה מס' 2. 2) בנק אפותיקאי כללי בע"מ, סדרות 112-113; תקציב תמיכות במחירי מצרכי יסוד לשנת התקציב 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים