ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/06/1976

חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973 החלטה בדבר הארכת מועד; צווים לעידוד החיסכון; תשובות של האוצר בדיון על תקציב האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים