ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/06/1976

הצעת תקציב משרד האוצר לשנת 1976; חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 2) - הצעת חוק פרטית של חה"כ מ. נסים; חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 2) - הצעת חוק פרטית של חה"כ מ. נסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים