ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/06/1976

המלצות ועדת המשנה להסדר הימורים בספורט; הצעת תקציב נשיא המדינה ולשכתו; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות, התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים