ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/06/1976

הוראת ניירות ערך (פטור הסוכנות היהודית), התשל"ו-1976; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956 תכנית החיסכון "טפחות לדירה" של בנק טפחות בע"מ; חוק לעידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלווה, התשט"ז-1956- תכנית החיסכון "פקדון צמוד - 60 חודש" של בנק המזרחי המאוחר בע"מ, ותכנית החיסכון "פקודת ברירה קצר וצמוד 1973" של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות, התשט"ז-1956- תכניות חסכון "עוז לחייל" ו"עוז להשכלה גבוהה" של הבנק הבינלאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים