ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/06/1976

תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1976(המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים