ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1976

חוק לתיקון פקודת הבנקאות, התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים