ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/05/1976

הוזלת תעריפי השיחות הבינלאומיות לדרום אמריקה; הצעת תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1976; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת 22, 19, 15), התשל"ו-1976; צו מס קנייה על סחורות ושיעורו (תיקון מס' 16, 12), התשל"ו-1976; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין), התשל"ו-1976; צו מס קניה על סחורות ושיעורו (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים