ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/05/1976

תקנות מס הכנסה (הנחות למקדימים בתשלום מקדמה), התשל"ו 1976; תקציב משרד ראש הממשלה לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים