ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/05/1976

תקציב משרד המסחר והתעשייה לשנת הכספים 1976 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים