ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/05/1976

הקמת ועדת משנה לחוק התקציב; מינוי חברי הוועדה המשותפת (כספים-כלכלה) לחוק המים; תקציב משרד התקשורת לשנת הכספים 1976 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים