ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/05/1976

הצעת תקציב משרד התחבורה לשנת 1976; צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים