ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/05/1976

העלאת שיעורי אגרות בסיס והחלפת מערכת תקנות הטיס, התשל"ב-1972 במערכת תקנות חדשה; הצעת החלטה להעלאת שעורי אגרות נסיעה וחניה ברכבת ישראל; הצעת תקציב משרד התחבורה לשנת הכספים 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים