ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/05/1976

צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומי ההנחות הסוציאליות), התשל"ו-1976; צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית); קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 ישיבה לצעירים וחסידי גור, ירושלים; קביעת מועד לתחילת מס ערך מוסף; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות לדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת והערכה) (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים