ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/05/1976

חוק מס קניה (סחורות ושירותים) (תיקון מס' 6), התשל"ו-1976; נסיעת נשיא המדינה לבריטניה; תקציב הש.ב.כ לשנת הכספים 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים