ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/05/1976

תיקון בהצעת חוק התקציב לשנת 1976; תקציב משרד המסחר והתעשייה לשנת 1976 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים