ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/05/1976

העלאת אגרה למתן רישיון לעסוק בסיטונאי במזון; הצעת תקציב משרד המסחר והתעשייה לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים