ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/05/1976

הצעת תקציב משרד ראש הממשלה לשנת הכספים 1976; חוק לתיקון פקודת התעבורה, התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים