ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/05/1976

בקשה לאישור אגרות לאשר שאושרו ע"י ועדת האגרות הבין-משרדית; תקציב משרד החקלאות לשנת הכספים 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים